We thrive on interdisciplinary cooperation and exciting new ideas are always welcome!

Prof. Roland Kádár
Professor
46(0)31-772 1256
roland.kadar@chalmers.se
Institutionen för Industri- och materialvetenskap | Department of Industrial and Materials Science
Avdelning för Konstruktionsmaterial | Division of Engineering Materials
Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden